روش‌های پرداخت

روش‌های پرداخت وجه به گروه تبلیغاتی ویستا

برای ثبت و تکمیل سفارش می‌توانید با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت و بانک پارسیان پرداخت وجه را انجام دهید و سفارش را قطعی نمایید. همچنین شماره حساب‌ها و شماره کارت‌های زیر قابل استفاده می‌باشد.
 

نام بانک شماره حساب و کارت نام صاحب حساب
بانک ملت شماره حساب: 1762947719 هادی چابک
شماره کارت: 5679 7014 3376 6104
بانک ملی شماره حساب: 0300513551008
شماره کارت: 7676 8372 9972 6037
بانک صادرات
 
شماره حساب: 2-00-11450848-02
شماره کارت: 0833 7127 6916 6037
بانک سامان شماره حساب: 1-3671001-800-849
شماره کارت: 4668 2786 8610 6219

 

شماره شبا بانک ملت:        IR860120020000001762947719
شماره شبا بانک ملی:        IR090170000000300513551008
شماره شبا بانک صادرات:  IR930190000000211450848002
شماره شبا بانک سامان:     IR270560084980003671001001
 

تکمیل سفارش هدایای تبلیغاتی منوط به پرداخت وجه می‌باشد لطفا بعداز پرداخت وجه رسید مربوطه را ارسال بفرمایید.